Çöp Geri Dönüşüm Merkezi Kurmak


İnsan nüfusu gün geçtikçe artıyor. Bu da beraberinde daha öncesinde yaşanmayan kimi sorunları beraberinde getiriyor. Buna günümüz insanlarının tüketim yoğunluklu olarak yaşadığı da eklenirse çöp denen kavram dünyanın her yerinde ciddi anlamda önem kazanıyor ve bu çöplerin açıkta kalması ya da doğru bir biçimde yok edilememesi hem insanların, hem doğadaki diğer canlıların sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ki bu da çöp dönüşüm merkezi kurulmasını adeta zorunlu hale getiriyor.

Çöp Geri Dönüşüm Merkezi Açma Koşulları

Çöp geri dönüşüm merkezleri gayri sıhhi müesseseler yani doğanın tüm unsurlarına zarar verebilme olasılığı olan kuruluşlar arasındadır o yüzden belediyeler bu tür işyerlerinin açılmasında çok daha farklı izinler ve belgeler ister. Bu belgelerin istenmesinin temel nedeni doğanın dengesine zarar vermeyecek işletmelerin maksimum verim ile çalışmasını sağlamaktır.

Çöp geri dönüşüm merkezi aşağıda da belirtildiği gibi sosyal bir proje olarak da değerlendirilebilir ama bunun oluşabilmesi için de eksiksiz olarak merkezin faaliyette olması ve işyeri açıldıktan sonra gerekli olan kurallara harfiyen uyulması gerekir. Böylesi bir işyeri açmak isteyenlerin bilmesi gereken en temel herhangi bir yere bu sistemin kurulamayacağıdır.

Bu tür yerler ağırlıklı olarak OSB yani Organize Sanayi Bölgeleri içinde kurulur ve gündüz değil, gece belli saatler arasında çalışmalarına izin verilir. Yine bu tür merkezlerde alanında deneyimli bir çevre mühendisinin bulunması ve onun mesul müdür statüsünde tam yetkili olarak çalışması esastır. Çevre mühendisi usule uygun olarak toplanan çöplerin geri dönüşümün yapılabilmesi için yapılacak olan işyeri faaliyetlerini planlayan, düzenleyen, kontrol eden kişilerdir.

Gayri sıhhi müesseseler üç farklı sınıf altında toplanır ve çöp dönüşüm merkezleri ikinci sınıfında yer alır. Bu grupta yer alan merkezlerin açılırken bağlı bulundukları ilçe belediyesine sunmaları gereken temel evraklar şunlardır:

  • Başvuru dilekçesi
  • 1/500 veya 1/100 vaziyet planı
  • Yapılacak geri dönüşüme dair tüm detaylarını gösteren bir iş planı ve çalışma sistemini anlatan raporlar
  • İşyeri kira ise kira kontratı değil ise tapu fotokopisi
  • İmar durumunu gösteren belge
  • Çöp geri dönüşüm merkezinde kullanılacak olan suyun onaylı kuruluştan alınan su analiz raporu
  • Tüm bunlardan daha önemlisi özellikle bu işletme için bakıldığında yapılacak olan faaliyetin çevreye zarar göstermeyeceğini gösteren rapor ve belgeler ki, bu tür tesislerde çöp dönüşümü sırasında havanın kirlenmemesi için özel filtreleme sistemlerinin kurulması gerekir ve işyeri açılırken tesiste bu sistemi kurulmuş olmalıdır.

Neden Böyle Bir Yer Açmalı?

Çöp geri dönüşüm merkezleri, kurulum maliyetleri en düşük olan işyerleri arasında olup, kimi zaman küresel ısınma ve karbon salınımının artmasının da etkisiyle bu tür işyerlerinin açılmasına ciddi anlamda hibeler ve destekler verilmekte, böylece ilgili merciler cebinden para çıkmadan bu tür işyerlerini açabilmektedir.

Hammadde olayının bedava olması maliyetleri düşürmektedir. Üstelik böyle bir işyeri kurarak temiz ve yaşanabilir bir dünya için, çöplerin bertaraf edilmesi gibi oldukça anlamlı bir iş de yapılmış olmaktadır.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir