5 Yıl Geri Ödemesiz Hayvancılık Kredisi


Ziraat Bankası Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Kredileri kapsamında girişimcilere 5 yıl geri ödemesiz hayvancılık kredisi sunmaktadır. Çeşitli hayvansal üretim konularında faaliyet gösteren şahıs ve işletmelere sunulan kredilerden;

 • Büyükbaş hayvancılık
 • Küçükbaş hayvancılık
 • Kanatlı hayvancılık
 • Arıcılık
 • Balık yetiştiriciliği
 • Balık avcılığı

Alanında faaliyet gösteren şahıs ve işletmeler faydalanabilmektedir. Krediler ile faaliyet gösterecekleri alanlarla ilgili farklı türde giderlerini karşılayacak olan başvuru sahipleri, işletmelerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli finansmana sahip olabileceklerdir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Özellikleri

5 yıl ödemesiz hayvancılık kredisi 2018 yılı için;

 • Yem, ilaç, makine bakım – onarım, sigorta, kira vb. giderlerini
 • Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan alımlarının giderlerini
 • Ahır ve ağıl yapımı giderlerini
 • Süt soğutma tankı ve çeşitli ekipman alımlarının giderlerini
 • Arıcılığa ilişkin yapılan çeşitli harcamaların giderlerini
 • İşletme için yapılan güneş, rüzgar ve biogaz yatırımlarının giderlerini
 • Yatırım için gerekli tarla ve arsa alımlarının giderlerini
 • Yavru balık, yem vb. alım giderlerini
 • Balıkçılık ekipmanlarının alımını giderlerini
 • Balık yetiştirme havuzlarının yapım giderlerini

Kapsamaktadır.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisi Başvuru Şartları

2 yıl veya 5 yıl geri ödemesiz seçenekleri ile sunulan 7 yıl ödemeli hayvancılık kredisi şartları;

 • Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olunması
 • Kredi notunun riskli seviyenin üzerinde olması,
 • Yapılacak hayvancılık türü için proje hazırlanması,
 • Gerçekleştirilecek yatırımın yüzde 75’ini karşılayacak sermayeye sahip olunması

Olarak Ziraat Bankası tarafından belirlenmiştir. Gerekli şartları sağlamayan başvuru sahiplerinin başvuruları olumsuz sonuçlanacaktır. İşletme kredileri ve yatırım kredileri olarak 2 farklı başlık altında sunulan kredilerden kapsadığı harcama giderlerine göre seçim yapılarak kredi başvurusu istenen evraklarla gerçekleştirilmelidir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisine Şahıs Başvurularında İstenen Belgeler

Ziraat Bankası’nın sunduğu hayvancılık kredisinden faydalanmak için şahıs olarak başvuru gerçekleştirecek adaylardan;

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Tarımsal işletmesini kanıtlayacak tapu kaydı, kira kontratı, vb. belgeler
 • Krediye karşılık gösterilecek teminat belgeleri
 • Bilanço esasına göre faaliyet gösteren şahıs işletmelerinden son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Yapılacak harcamalara ilişkin fiyat teklifi, proforma fatura veya fatura

İle birlikte Ziraat Bankası şubelerine başvuruda bulunmaları istenmektedir.

Ziraat Bankası Hayvancılık Kredisine İşletme Başvurularında İstenen Belgeler

Ziraat Bankası hayvancılık kredisine başvuruda bulunacak işletmelerden;

 • Çiftçi Kayıt Belgesi
 • Tüzel kişilik ana sözleşmesinin son halinin yayınlandığı Ticaret Sicili Gazetesi
 • Oda kayıt belgesi
 • Vergi levhası
 • Temsil yetkisi sahiplerinin noter onaylı imza sirküleri
 • Yeni kurulan tüzel kişilikler için kuruluş ve son yıla ait, diğerleri için son 3 yıla ait bilanço ve gelir tablosu
 • Tarımsal işletmesini kanıtlayacak tapu kaydı, kira kontratı, vb. belgeler
 • Kredi karşılığında gösterilecek teminat belgeleri
 • İşletme için yapılan/yapılacak harcamalara yönelik fatura, proforma fatura veya fiyat teklifi

Talep edilmektedir. Hayvancılık kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerinden gerçekleştirilecektir.


Like it? Share with your friends!

0

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir